Specjalistyczne kursy dla ortodontów

KURS PRAKTYCZNY Tork w leczeniu ortodontycznym.

KURS PRAKTYCZNY Tork w leczeniu ortodontycznym.

 • Jnieszewska-Olszowska
  wykładowca
  dr hab. n. med. Janiszewska-Olszowska Joanna
  zobacz CV
termin kursu
03-10-2020

sobota 10:00 – 18:00

Informacje dla rezerwujących

 • 1400 PLN – cena przy wpłacie do 22 sierpnia 2020
 • 1700 PLN - cena przy wpłacie po 22 sierpnia 2020
-10% dla specjalizantów ortodoncji i studentów
pobierz PDF
miejsce kursu
The Westin Warsaw Hotel - sala Boardroom

Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa

Cena obejmuje:

przerwy
kawowe
lunch
materiały
dydaktyczne(CD)
cena podstawowa
1400 PLN

Odpowiadając na wyraźne zapotrzebowanie na szkolenia autorskie polskich lekarzy klinicystów, z największą przyjemnością zapraszamy na kurs dr n. med. Joanny Janiszewskiej-Olszowskiej nt. torku w ortodoncji. Kurs będzie miał charakter warsztatów, podczas których będą Państwo mogli rozwinąć swoje umiejętności w zakresie doginania łuków. Z uwagi na praktyczny charakter kursu oraz na prośbę dr Janiszewskiej Olszowskiej, która chciałaby poświęcić każdemu Uczestnikowi jak najwięcej uwagi, ograniczyliśmy liczbę miejsc do 20.

Pierwsza edycja cieszyła się taką polarnością, że miejsca wyprzedały się dosłownie w ciągu kilku dni.
Zapraszamy już na IX edycję tego kursu.

 

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy dentystów, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w doginaniu łuków oraz osób,które chcą sobie przypomnieć ten temat

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20 OSÓB.

PROGRAM KURSU:

  • Definicja torku, tork a angulacja
  • Tork w różnych systemach zamków w technice straight wire
  • Ekspresja torku i „gra szczelinowa”
  • Tork a kompensacja zębowowyrostkowa
  • Znaczenie kliniczne torku siekaczy, kłów, przedtrzonowców i trzonowców
  • Torkowanie zębów w celu zwiększenia zakotwienia
  • Efektywny tork w leczeniu zamkami tradycyjnymi i samoligaturującymi
  • Znaczenie torku w leczeniu techniką językową
  • Torkowanie zębów w przebiegu leczenia szynami termoformowalnymi
  • Efekty uboczne stosowania torku
  • Ćwiczenia praktyczne z doginania łuków: tork siekaczy, tork pojedynczego zęba, ujemny tork progresywny, przydatne sprężyny wykorzystujące tork.

 

Prosimy o zabranie ze sobą na część praktyczną następujących narzędzi:

   • kleszczy Weingarta,
   • kleszczy Angle’a/Tweeda – 2 pary,
   • kleszczy trójpalczastych (Aderera),
   • kleszczy do cięcia ligatur,
   • kleszczy do cięcia dystalnego,
   • kleszczy do łuków podniebiennych,
   • kleszczy do cięcia grubego drutu,
   • kleszcze Younga,
   • widelca do ligatur,
   • zgłębnika oraz igło-trzymacza.

Informujemy, że nie wypożyczamy narzędzi na kursie.

Uczestnicy będą pracować na specjalnie dla nich przygotowanych typodontach, które po kursie otrzymają na własność i będą mogli ćwiczyć na nich również po zakończeniu kursu.

 

Każdy uczestnik kilka tygodni przed kursem otrzymuje typodont i zamki, które musi sam przykleić w gabinecie przed kursem. Na poprzedniej edycji kursu uczestnicy przyklejali je podczas warsztatów, ale proces ten trwa ok. 60 minut. Lepiej wykorzystać ten czas na doginanie łuków i pozyskiwanie wiedzy niż przyklejanie zamków, dlatego prosimy o przywiezienie ze sobą wcześniej przygotowanych już typodontów, z przyklejonymi zamkami.

 
 

Agenda Spotkania:

 

  Sobota 03 października 2020

   

 • 10:00 – 11:30 wykład
 • 11:30 – 11:50 przerwa
 • 11:50 – 13:30 wykład
 • 13:30 – 14:20 lunch
 • 14:20 – 16:00 wykład
 • 16:00 – 16:20 przerwa
 • 16:20 – 18:00 wykład
 •  

  Punkty edukacyjne: 6

  Specjalizanci i studenci otrzymują 10% zniżki!

Dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska

 • Specjalista ortodonta, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Opublikowała około 100 prac naukowych, w tym ponad 20 w czasopismach zagranicznych z IF i ponad 40 doniesień zjazdowych z dziedziny ortodoncji.
 • Jest autorką lub współautorką rozdziałów w podręcznikach: Oral medicine, Contemporary dentistry i Zarys stomatologii dla studentów wydziału lekarskiego.
 • Recenzowała prace dla czasopism stomatologicznych i medycznych, między innymi: Angle Orthodontics, International Journal of Pediatric Dentistry, BMC Oral Health, International Journal of Dermatology, Pediatrics.
 • Od 2019 pełni funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 • 2017 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac p.t. „Jatrogenny wpływ zdejmowania aparatów ortodontycznych stałych na szkliwo zębów“.
 • od 2009 – pracuje w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • 2002 – 2009 – pracowała w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • 2006 – zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.
 • 2003 – obroniła z wyróżnieniem „summa cum laude“ pracę doktorską pod tytułem: „Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi“ (promotor: Prof. dr hab. Irena Karłowska).
 • 1999 – rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • 1998 – z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Imię i nazwisko

E-mail

Pytanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORTO – FAN KURSY® S.C., UL. Jagiellońska 66 03 – 468 WARSZAWA, zwaną dalej ORTO – FAN KURSY®.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności edukacyjnej, na podstawie Art. 6 punkt 1b Rozporządzenia
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu organizowanym przez ORTO – FAN KURSY®.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia.
Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie umów powierzenia danych podmiotom współpracującym z ORTO – FAN KURSY, realizującym usługi związane wyłącznie z prowadzeniem bazy klientów ORTO – FAN.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta ORTO – FAN KURSY®.