Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

ORTO-FAN® KURSY
ul. Jagiellońska 66
03-468 Warszawa
NIP:1132893797
tel./fax 22 618 03 51
Kom: 510 072 273
e-mail: kursy@ortofan.pl

ortofan
Kursy Ortodontyczne ORTO-FAN
Specjalistyczne kursy dla ortodontów
|
Zadzwoń +48 510 072 273
 • Brak rezerwcji
Top

Prof. dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska / lek. dent. Maciej Jedliński

  /  Prof. dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska / lek. dent. Maciej Jedliński

Prof. dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska / lek. dent. Maciej Jedliński

Prof. dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska

Lekarz stomatolog specjalista ortodonta, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

  • W 1998 z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
  • W 2003 – obroniła z wyróżnieniem „summa cum laude“ pracę doktorską pod tytułem: „Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi“.
  • W 2017 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac p.t. „Jatrogenny wpływ zdejmowania aparatów ortodontycznych stałych na szkliwo zębów“.
  • Od 2019 pełni funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
  • Opublikowała około 130 prac naukowych, w tym około 50 w czasopismach zagranicznych z IF i ponad 40 doniesień zjazdowych z dziedziny ortodoncji.
  • Jest autorką lub współautorką rozdziałów w podręcznikach: Oral medicine, Contemporary dentistry, Zarys stomatologii dla studentów wydziału lekarskiego, Zarys Współczesnej Ortodoncji, Dziecko przedwcześnie urodzone – pierwsze lata życia.
  • Recenzentka w czasopismach stomatologicznych i medycznych m.in.: Angle Orthodontics, International Journal of Pediatric Dentistry, BMC Oral Health, International Journal of Dermatology, Pediatrics, Healthcare, Applied Science, International Journal of Environmental Research and Public Health, Cleft Palate Craniofacial Journal.
  • Redaktorka numerów specjalnych czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health pod tytułem: „Oral cavity in pediatric population as target for interdisciplinary treatment”oraz „The Evolution of Dentistry in a Changing World between Technological Progress and Environmental Challenges”
  • Brała czynny udział w 40 ogólnopolskich i ponad 10 konferencjach zagranicznych.
  • Odbyła staże naukowe: w Laboratorium Mikro i Nanoinżynierii oraz Laboratorium Inżynierii Rekonstrukcji i Szybkiego Prototypowania Politechniki Koszalińskiej, w Uniwersytecie Santiago de Compostella w Hiszpanii (wygłosiła wykład: “Iatrogenic effects of orthodontic debonding”), w firmie Dentaurum w Ispringen (Niemcy) oraz na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.
  • Była promotorką sześciu zakończonych prac doktorskich z dziedziny ortodoncji oraz promotorką pomocniczą dwóch zakończonych przewodów doktorskich. Obecnie pełni rolę promotora w kolejnym postępowaniu doktorskim.
  • Była recenzentką trzech prac doktorskich.
  • W roku 2023 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych

Zainteresowania naukowe: opieka ortodontyczna – od diagnostyki poprzez planowanie do aktywnego leczenia i retencji, rozwój zgryzu, wady rozwojowe twarzy, współpraca interdyscyplinarna w ortodoncji, profilaktyka stomatologiczna, nowoczesne materiały w ortodoncji.

lek. dent. Maciej Jedliński

 • Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 
 • Rezydent z ortodoncji w Poradni Stomatologii Ogólnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM, Doktorant w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej PUM. 
 • Autor około 40 prac naukowych, w tym około 30 opublikowanych w renomowanych czasopismach z IF tj. Head&Face Medicine, Journal of Clinical Medicine, Japanese Dental Science Review, Materials, IJERPH, Journal of Forensic and Legal Medicine. 
 • Recenzent czasopism naukowych m.in. BMC Oral Health, BMJ Open, Korean Journal of Orthodontics, Lasers in Medical Science, IJPERPH, JCM, Clinical Oral Investgations.  

 • Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Santiago de Compostela oraz na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, z którym aktywnie współpracuje do dziś.
 • Zainteresowania naukowe to retencja ortodontyczna, nowoczesne technologie cyfrowe w ortodoncji oraz leczenie nakładkowe.

Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzę obrót wyrobami medycznymi.

Close Popup
Powiadomienie Otrzymaj powiadomienie jak zwolni się miejsce.

Rejestracja

Rejestracja wstrzymana

Przypomnij hasło