Specjalistyczne kursy dla ortodontów

DIAGNOSTYKA ZGRYZU W XXI W.

Podstawy artykulacji, praca z łukiem twarzowym i komputerowa diagnostyka ssż

Program kursu
 • Historia firmy SAM®
 • Przegląd systemów SAM®
 • Zależność człowiek – maszyna (rejestrator AXIOQUICK®)
 • Rodzaje łuków transferowych i różnice między nimi
 • Dlaczego stosujemy łuk twarzowy?
 • Poprawne stosowanie łuku transferowego

Prezentacja na żywo

 • poprawne stosowanie łuku twarzowy krok po kroku
 • przenoszenie relacji
 • montaż modelu na artykulatorze

Czym jest artykulator (rodzaje, konstrukcje, mechanizmy działania…)
Dostosowanie/ programowanie artykulatora

Prezentacja na żywo

 • obsługa artykulatora
 • krótka analiza MPI (mandibular position indicator – wskaźnik pozycji żuchwy)

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące produkty

 • artykulator SAM®
 • łuk twarzowy SAM®
 • rejestrator AXIOQUICK® SAM®
 • SAM® MPI
 • oprogramowanie do wirtualnego artykulatora SAM®