Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Kurs Pokongresowy

Strategie leczenia dla rozwijających się i nie rozwijających się wad zgryzu klasy III

Zakres tematyczny

Kurs poprowadzi prof. Peter Wing Hong Ngan.

Wady zgryzu klasy III można z grubsza podzielić na dwie kategorie: wady rozwijające się i nie rozwijające się. Liczni autorzy zalecili wczesne leczenie rozwijających się wad klasy III, jako pozwalające doprowadzić do modyfikacji wzrostu. W leczeniu pacjentów z klasą III z niedorozwojem szczęki stosuje się protrakcyjną maskę twarzową. Badania wykazały, że protrakcja szczęki jest bardziej efektywna u pacjentów w fazie uzębienia mlecznego lub wczesnego mieszanego. Czy efekt ten trwa w II fazie leczenia ortodontycznego? Czy ekspansja szczęki jest niezbędna dla jej protrakcji? Jakiego typu pacjenci odniosą korzyści z leczenia maską twarzową? Czy napotykasz pacjentów, u których doszło do nawrotu zgryzu krzyżowego w odcinku przednim, którzy w końcu musieli poddać się leczeniu chirurgicznemu? Jeżeli tak, czy znasz sposób pozwalający przewidzieć, że u tych pacjentów dojdzie do nadmiernego wzrostu żuchwy? Wykładowcy omówią strategie doboru aparatów do leczenia różnych typów rozwijających się wad klasy III.

U pacjentów z wadą klasy III, których wzrost już się zakończył, nierozwijająca się wada klasy III może być kamuflowana przez przemieszczenie zębów w wyrostku zębodołowym. Sugerowane są różne podejścia do kamuflażowego leczenia wady klasy III, od ekstrakcji przedtrzonowców, do masowej dystalizacji całego łuku dolnego. Z wprowadzeniem mikroimplantów możliwe stało się zwiększenie zakresu ortodontycznych ruchów zębów bez efektów ubocznych związanych z tradycyjną mechaniką leczenia. Wykładowcy zasugerują strategie leczenia możliwe do zastosowania u pacjentów, których wzrost jest zakończony, u których konieczne są przemieszczenia zębów dla zakamuflowania dyskrepancji szkieletowych, wykład będzie ilustrowany przypadkami klinicznymi.

Kto powinien wziąć udział w kursie?

Czy w swoim gabinecie oferujesz wczesne leczenie ortodontyczne lub ortopedyczne? Jeżeli tak, jaki odsetek pacjentów może odnieść korzyści z wczesnego leczenia? Jakiego rodzaju wady zgryzu winny być poddawane wczesnemu leczeniu?

Czy leczysz pacjentów z wadą klasy III protrakcyjną maską twarzową? Jeżeli tak, kiedy rozpoczynasz leczenie? Jakiego typu pacjenci odniosą korzyści z leczenia maską twarzową? Czy napotykasz pacjentów, u których doszło do nawrotu zgryzu krzyżowego w odcinku przednim, którzy w końcu musieli poddać się leczeniu chirurgicznemu? Jeżeli tak, czy znasz sposób pozwalający przewidzieć, że u tych pacjentów dojdzie do nadmiernego wzrostu żuchwy?

Czy u nierosnących pacjentów z wadą klasy III prowadzisz polegające na przesuwaniu zębów leczenie kamuflażowe? Jeżeli tak, jaki jest limit leczenia kamuflażowego? Czy wprowadzenie mikroimplantów zwiększyło zakres oferowanego przez Ciebie leczenia ortodontycznego?

Cele kursu:

  • Uczestnicy poznają uzasadnienie naukowe wczesnego leczenia wad zgryzu klasy III
  • Uczestnicy opanują strategie stosowane w leczeniu różnych typów wad zgryzu klasy III
  • Uczestnicy poznają protokół stosowania pro-trakcyjnej maski twarzowej w połączeniu z aparatem ekspansyjnym
  • Uczestnicy nauczą się, jak przeprowadzać kamuflaż szkieletowych wad klasy III
  • Uczestnicy nauczą się, jak przewidywać typ wzrostu prowadzący do powstania wady klasy III

Jeżeli na kilka z powyższych pytań odpowiedziałeś „tak”, spotkajmy się 25 kwietnia, aby poznać dostępne rozwiązania zarządzania leczeniem pacjentów z wadami klasy III. Pamiętaj, Twoja obecność jest ważna dla wyniku dyskusji.