Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Program WOC 2015

środa, 22 kwietnia 2015

9.00 – 17.00 KURS PRZEDKONGRESOWY
Prof. Dr. Gerald S. Samson, DDS
„Bystro myśląc” – ortodoncja kliniczna i rozwiązywanie problemów
9.00 – 12.30,
13.30 – 17.00
WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE
Prof. Dr. Björn Ludwig
Miniimplanty podniebienne – wszczepianie i biomechanika
Uroczyste Otwarcie Warsaw Orthodontic Congress® – wstęp wolny HILTON WARSAW HOTEL & CONVENTION CENTRE ul. Grzybowska 63
20.00 – 22.30 Ceremonia Otwarcia
20.00 – 20.30 Powitanie Gości
20.30 – 22.30 Coctail „Spotkajmy się”, który umilą nam standardy jazzowe grane na żywo

czwartek, 23 kwietnia 2015

9.00 – 9.40 Prof. Dr. Adrian Becker BDS, LDS RCS, DDO RCPS
Resorpcja związana z zębami zatrzymanymi*
9.40 – 9.45 Dyskusja
9.45 – 10.25 Prof. Dr. Stella Chaushu, DMD, MMSc, PhD
Zatrzymane kły i powiązane zagrożenia uniemożliwiające pomyślne leczenie*
10.25 – 10.30 Dyskusja
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Prof. Dr. Björn Ludwig
Różne aspekty zastosowania szybkiego ekspandera (RME) opartego na kości
12.00 – 12.30 Panel dyskusyjny
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Prof. Dr. Gerald S. Samson, DDS i Prof. Dr. S. Jay Bowman DMD, MSD
Masz chęć na TAD? Czasem lepiej ją powstrzymaj
14.30 – 15.00 Panel dyskusyjny
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.30 Prof. Dr. Peter H. Buschang, PhD
Prawdy i mity ortodoncji – przegląd powszechnych opinii, których nie można poprzeć dowodami
16.30 – 17.00 Panel dyskusyjny
17.15 – 18.15 Wykład sponsora firmy Invisalign®
Dr. Andrea Bazucchi
Invisalign® w codziennej praktyce
19.00 – 23.00 GALA DINNER
Belvedere – Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1, Warszawa

piątek, 24 kwietnia 2015

9.00 – 10.00 Prof. Dr. Peter Wing Hong Ngan, DMD
30 lat czynnościowej ortopedii szczękowej
10.00 – 10.30 Panel dyskusyjny
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Prof. Dr. S. Jay Bowman, DMD, MSD
Po prostu spójrz temu w oczy: estetyka, ekstrakcja, ekspansja i wczesne leczenie ortodontyczne
12.00 – 12.30 Panel dyskusyjny
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Dr. Katarzyna Łoza-Sołtyk, PhD
Ortodoncja lingwalna – proste i niewidoczne leczenie
14.30 – 15.00 Panel dyskusyjny
15.00 – 15.30 Przerwa na kawę
5.30 – 16.30 Dr. Raffaele Spena
PFO (Periodontally Facilitated Orthodontics – ortodoncja wspomagana zabiegami na przyzębiu), TAD
(Temporary Anchorage Device – tymczasowe aparaty kotwiące) i system CCO. Jak postępować w przypadku
złożonych i ryzykownych przemieszczeń ortodontycznych?
16.30 – 17.00 Panel dyskusyjny
17.15 – 18.15 Wykład sponsora firmy Optident
Dr. Konrad Walerzak, Zbigniew Sowiński, Kowalewski Damian
Cyfrowy wycisk i technologia CAD/CAM w Twojej praktyce

sobota, 25 kwietnia 2015

9.00 – 17.00 KURS POKONGRESOWY
Dr. Peter Wing Hong Ngan, DMD
Strategie leczenia dla rozwijających się i nie rozwijających się wad zgryzu klasy III
9.00 – 18.30 KURS POKONGRESOWY
Florian Mack
Podstawy artykulacji, praca z łukiem twarzowym i komputerowa diagnostyka SSŻ

Resorpcja związana z zębami zatrzymanymi

Prof. Adrian Becker, BDS, LDS RCS, DDO, RCPS

Istnieją cztery różne typy resorpcji tkanki zębinowej, które mają związek z zębami zatrzymanymi. Każdy z nich zagraża dotkniętym zębom i każdy może być leczony w sposób konwencjonalny, pod warunkiem że diagnoza zostanie postawiona odpowiednio wcześnie. Podejście do leczenia jest specyficzne dla każdej kategorii resorpcji i całkowicie zależne od postawionej diagnozy. Podczas wykładu zostaną omówione etiologia, symptomy, objawy kliniczne, cechy radiologiczne, histopatologia, rozpoznanie różnicowe, leczenie i prognozy dotyczące każdej z kategorii resorpcji.

 

Zatrzymane kły i powiązane zagrożenia uniemożliwiające pomyślne leczenie

Prof. Stella Chaushu, DMD, MSc, PhD

Na pomyślne leczenie zatrzymanych kłów wpływa wiele czynników, które nie występują w rutynowej ortodoncji. Nieznajomość tych czynników prowadzi do mechanicznego leczenia i tragicznych w skutkach porażek, straty zatrzymanych zębów, ale także do nieodwracalnych szkód w obrębie pozostałych zębów. Zatrzymany kieł jest niewidoczny, dlatego określenie jego dokładnej pozycji jest często trudne, co prowadzi do błędów popełnianych nawet przez ekspertów. Zęby są wyciągane w złym kierunku i mylnie diagnozuje się je jako objęte ankylozą. Nieprawidłowe wykorzystanie technik obrazowania może prowadzić do błędnego zdiagnozowania resorpcji przyległych korzeni. Dobre wyniki przeprowadzonego leczenia w perspektywie długofalowej mogą się odwrócić z powodu złego stanu tkanek miękkich lub niewłaściwego torku. Niewystarczające spełnienie wymagań związanych z zakotwieniem może prowadzić do niewłaściwego planowania biomechaniki. Brak współpracy między ortodontą a chirurgiem szczękowym może przyczynić się do nieudanych zabiegów. Podczas wykładu zostaną omówione błędy popełniane przy leczeniu zatrzymanych zębów, a ich przyczyny zostaną przeanalizowane. Prof. Chaushu przedstawi także sposoby unikania tych błędów. Zrozumienie przyczyn i skutków ich występowania to pierwszy krok na drodze do ich rozwiązywania.

Po prostu spójrz temu w oczy: estetyka, ekstrakcja, ekspansja i wczesne leczenie ortodontyczne


Prof. S. Jay Bowman, DMD, MSD

„Filozofie” leczenia ortodontycznego i mody na aparaty pojawiają się i znikają tak szybko, jak trendy w branży odzieżowej. Znów obowiązuje styl dwufazowego leczenia nieekstrakcyjnego z ekspansją łuku – nie wynika to jednak z przekonujących dowodów na wyższość tego typu leczenia, ale raczej ze sprytnej, entuzjastycznej promocji połączonej z antypromocją leczenia ekstrakcyjnego.  Chociaż ortodonci często chcą usuwać zęby, mogą się tego obawiać ze względu na ewentualne wątpliwości lub pretensje pacjentów – wniesienie skargi jest łatwe, dostarczenie dowodów już nie.  Dr Bowman omówi wpływ leczenia ekstrakcyjnego i nieesktrackyjnego na estetykę twarzy. Prezentacja będzie oparta na wielu danych pochodzących z literatury specjalistycznej, co pozwoli poprzeć wysuwane tezy dowodami naukowymi.

Naucz się:

 • rozpoznawać mity podtrzymywane w ortodoncji, opierając się na dowodach,
 • przewidywać estetyczne efekty leczenia z ekstrakcjami, z ekspansją łuku i bez ekstrakcji,
 • wykorzystywać wnioski wypływające z badań naukowych podczas diagnozowania pacjentów.

Prawdy i mity ortodoncji – przegląd powszechnych opinii, których nie można poprzeć dowodami

Dr. Peter H. Buschang, PhD

Poglądy niepoparte faktami to przesądy. Podczas wykładu zostaną przedstawione różne głęboko zakorzenione poglądy nieoparte na faktach, ze szczególnym wskazaniem na poglądy dotyczące wzrostu/ rozwoju i leczenia ortodontycznego, a dokładniej – zostaną omówione przesądy dotyczące kontroli wzrostu twarzoczaszki, przewidywania dotyczące wzrostu, ruchów zębów i rozwoju wad zgryzu. Zostaną też przedstawione różne poglądy na temat wyników leczenia, zmian zachodzących po leczeniu i przewidywanych wyników leczenia.

Różne aspekty zastosowania szybkiego ekspandera (RME) opartego na kości

Prof. Björn Ludwig

Szybkie ekspandery podniebienia (RPE) pojawiły sie w klinicznym użyciu około sto lat temu i są przedmiotem dokładnych badań od ok. 1860 roku, kiedy to wprowadzono niechirurgiczną szybką ekspansję szczęki jako metodę leczenia jej niedorozwoju w kierunku poprzecznym. To że aparaty RME oparte na zębach wywołują szereg niepożądanych efektów ubocznych, jest  problemem powszechnie znanym.

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć tych niepożądanych zjawisk może być  zastosowanie ekspanderów opartych na kości, takich jak np. dystraktor rotterdamski. Jednak aparaty tego typu muszą być zakładane przez chirurgów szczękowych w znieczuleniu ogólnym. Dzięki wprowadzeniu do ortodoncji elementów zakotwienia tymczasowego (TAD) rozpoczął się renesans ekspanderów opartych na kości. Są one wsparte na osadzanych przezdziąsłowo przy miejscowym znieczuleniu elementach TAD, a śruba hyrax jest mocowana za pośrednictwem wymiennych wsporników. Na rynku dostępne są różne modele – np. Wilmes i jego wspólnicy wprowadzili aparat Hybrid Hyrax, oparty na kości i zębach, mocowany za pomocą miniśrub na podniebieniu, i przy pomocy pierścieni na pierwszych trzonowcach. Windsauer opracował aparat oparty wyłącznie na kości – ekspander MICRO („mini-implant collar-retained orthodontic”).

Zasadniczo wydają się one bardziej efektywne w porównaniu z aparatami konwencjonalnymi opartymi na zębach. Mimo ich delikatnej konstrukcji mogą one być efektywnie użytkowane w połączeniu z różnymi technikami SARPE. Wciąż jednak pozostają bardziej inwazyjne od konwencjonalnych aparatów opartych na kości, RME i wymagają bardzo dokładnej analizy przypadku.

Wykład obejmie krytyczne, kliniczne i naukowe omówienie różnych konstrukcji aparatów RPE oraz metod ich wprowadzania do codziennej praktyki. Dr Ludwig zaprezentuje trójwymiarowe badania ich efektywności i porówna wyniki z danymi współczesnej literatury, opierającej się na dowodach. Prezentacja licznych wybranych przypadków zademonstruje najważniejsze wskazówki udanego użytkowania tych aparatów RPE w praktyce klinicznej. Dr Ludwig omówi także różne protokoły SARPE i udzieli wskazówek klinicznych.

Ortodoncja lingwalna – łatwa i niewidoczna

Dr. Katarzyna Łoza-Sołtyk, PhD

Współczesne praktyki ortodontyczne coraz częściej spotykają się zapytaniami pacjentów o zupełnie niewidoczne rozwiązania ortodontyczne. Czy to tylko zachcianka czy precyzyjne rozwiązanie dające komfort pracy i pewność efektu końcowego? Jaki dyskomfort dla pacjenta powodują? Jak radzić sobie z problemami wymowy, podrażnieniami języka?

 • Nowe spojrzenie na ortodoncję lingwalną
 • Jak CCLA (completely customised lingual appliances) zmieniają dzisiejsze praktyki ortodontyczne
 • Prawdy i mity na temat leczenia i efektów końcowych

30 lat czynnościowej ortopedii szczękowej

Prof. Peter Wing Hong Ngan, DMD

Czy noszenie aparatu czynnościowego może doprowadzić do wydłużenia żuchwy u pacjentów z wadą klasy II?  Czy noszenie protrakcyjnej maski twarzowej może wywoływać efekty ortopedyczne u pacjentów z wadą klasy III? I co z efektami długofalowymi? Jakie czynniki mają wpływ na efekty czynnościowego leczenia ortopedycznego i którzy pacjenci są najlepszymi kandydatami do takiego leczenia?

Wykładowca omówi te kluczowe kwestie dotyczące czynnościowej ortopedii szczękowej i zilustruje je, prezentując przypadki kliniczne.

Masz chęć na TAD? Czasem lepiej ją powstrzymaj

Prof. Gerald S. Samson, DDS
Prof. S. Jay Bowman, DMD, MSD

Początkowo elementy TAD, czyli miniśruby – zakotwienie „zaawansowanej ortodoncji”, wydawały się być panaceum „nieograniczonych” możliwości mechaniki, wcześniej nieprawdopodobnej lub niemożliwej do przewidzenia. Teraz, po ponad dekadzie stosowania miniśrub, bolesne zderzenie z rzeczywistością pokazuje, że niektórzy klinicyści i ich pacjenci nie są zadowoleni.  Wyjątkowy duet profesorów Samsona i Bowmana zabawi, rozśmieszy i zadziwi słuchaczy swoją prezentacją „Co robić i kiedy to robić”.

 • Które przypadki wymagają zastosowania miniśrub, a które nie
 • Co robić, gdy mechanika leczenia z zastosowaniem TAD lub bez niego nie działa zgodnie z oczekiwaniami
 • Prezentacja wyboru innowacyjnych zastosowań zakotwienia przy pomocy miniśrub oraz ich alternatyw bez stosowania TAD
 • Opis specyficznych elementów pomocniczych i aparatów ulepszonych miniśrubami oraz ich niewkręcane opcje
 • Świadoma zgoda

PFO (Periodontally Facilitated Orthodontics)

Ortodoncja wspomagana zabiegami na przyzębiu, TAD (Temporary Anchorage Device – tymczasowe aparaty kotwiące) i system CCO. Jak postępować w przypadku złożonych i ryzykownych przemieszczeń ortodontycznych?

Dr. Raffele Spena

W ostatniej dekadzie klinicyści otrzymali do swojej dyspozycji szereg innowacji pozwalających zwiększać wydajność, uzyskiwać lepsze wyniki kliniczne, i jednocześnie upraszczać złożone i obarczone ryzykiem przesunięcia ortodontyczne zębów.

Zamki samoligaturujące odnoszą swój kolejny wielki sukces. Jednak dopiero niedawno udało się uzyskać prawdziwą integrację nowoczesnych własności klinicznych i biomechanicznych aktywnych zamków samoligaturujących z łukami Ni-Ti aktywowanymi termicznie oraz modyfikowanymi preskrypcjami techniki łuku prostego. Oferuje to nam opracowany przez dr. Secchi system CCO (Complete Clinical Orthodontics – Kompletna Ortodoncja Kliniczna), który stanowi ważny krok w rozwoju aparatów opartych na technice łuku prostego.

Jednocześnie dużą popularnością i szerokim wykorzystaniem cieszą się protokoły i procedury zakotwienia szkieletowego oraz przesunięcia ortodontyczne wspomagane chirurgicznie. Twierdzi się, że dekortykacja, ewentualnie w połączeniu z przeszczepami tkanek twardych i miękkich, może rozszerzyć możliwości terapeutyczne w ortodoncji poprzez przyśpieszenie ruchów zębów, skrócenie czasu leczenia, umożliwienie rozszerzenia matrycy kostnej i terapie nieekstrakcyjne. Dowody na istnienie tych efektów są nadal słabe. Ortodoncja wspomagana zabiegami na przyzębiu (Periodontally Facilitated Orthodontics – PFO) jest proponowana jako metoda umożliwiająca zmniejszanie potrzeb w zakresie zakotwienia, ułatwiająca złożone przemieszczenia ortodontyczne i pozwalająca na korekcje trudne do uzyskania w inny sposób. Omówione zostaną różne aspekty, wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia zabiegów kortykotomii „bez otwierania płata” („flapless”) i „z otwartym płatem” („open flap”). Na szeregu złożonych przypadków klinicznych zaprezentowane zostaną, stosowane w ramach PFO, procedury chirurgiczne kortykotomii wyrostka zębodołowego, rola przeszczepów, a także skojarzone leczenie ortodontyczne z zastosowaniem miniśrub i systemu CCO (aparaty, właściwa sekwencja łuków i prowadzenie pacjenta).