Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

ORTO-FAN® KURSY
ul. Jagiellońska 66
03-468 Warszawa
NIP:1132893797
tel./fax 22 618 03 51
Kom: 510 072 273
e-mail: kursy@ortofan.pl

ortofan
Kursy Ortodontyczne ORTO-FAN
Specjalistyczne kursy dla ortodontów
|
Zadzwoń +48 510 072 273
  • Brak rezerwcji
Top

Prof. Annika Isberg

  /  Prof. Annika Isberg

Prof. Annika Isberg

Prof. Annika Isberg

  • Profesor Annika Isberg uzyskała tytuł lekarza stomatologa w 1968 roku w Instytucie w Sztokholmie. W 1980 roku obroniła pracę doktorską pt. „Trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych” i uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.
  • Po ukończeniu studiów została zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, a od 1975 roku pracowała tam jako doktor habilitowany. W 1993 roku rząd Szwecji mianował ją profesorem Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie w Umea. Jednocześnie została kierownikiem tego zakładu.
  • Profesor Isberg była profesorem wizytującym na uniwersytetach w Europie, USA i Chinach. Wygłaszała wykłady lub prowadziła szkolenia w 125 uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji oraz przedstawiała wyniki badań wraz z ich klinicznym zastosowaniem. Jest także głównym wykładowcą podczas licznych posiedzeń związanych z takimi dziedzinami jak: medycyna rodzinna, radiologia szczękowo-twarzowa, radiologia medyczna, laryngologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, anestezjologia, patologia stomatologii ustnej, fizjologia narządu żucia, ból twarzy i foniatria.
  • Profesor Isberg jest dyplomowaną specjalistką w dziedzinie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w podręcznikach. Podręcznik jej autorstwa „Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego – przewodnik dla lekarzy” ukazał się po raz pierwszy w 2001 roku. Pozycja ta uznana została za najlepszy podręcznik w dziedzinie medycyny/stomatologii w latach 2001/2002. Otrzymała również nagrodę Calvin S Case Research w 1995 roku za „wybitny wkład w naukę i sztukę jaką jest radiologia oraz diagnostyka i terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego”, a także pierwszą nagrodę Japońskiego Towarzystwa Radiologii Szczękowo-Twarzowej za wykład upamiętniający Uemura Shusaburo.
  • W 1996 roku Studencka Organizacja Stomatologiczna na Uniwersytecie w Umea nagrodziłą ją za wygłaszanie „nadzwyczajnych wykładów”, a w 1998 roku otrzymała nagrodę najlepszego promotora doktorantów na Uniwersytecie w Umea. Profesor Isberg jest członkiem rady wydawniczej trzech czasopism naukowych.
  • Profesor Isberg została wybrana na przewodniczącej Szwedzkiego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w 1983 roku i pełniła tę funkcję w latach 1989-1995. W 1996 roku dwukrotnie obejmowała trzyletnią kadencję dyplomaty Szwedzkiej Rady Badań Medycznych. W 1999 została członkiem Szwedzkiego Komitetu Narodowego zatwierdzającego nominacje profesorskie.
  • Profesor Isberg jest członkiem wielu organizacji zawodowych, w tym: Szwedzkiego Towarzystwa Somatologicznego, Szwedzkiego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Radiologów Szczękowo-Twarzowych, Szwedzkiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologii Głowy i Szyi oraz Światowej Federacji Ortodontów.
  • Oprócz ogromnej pasji jaką stanowi dla niej praca, profesor Isberg interesuje się archeologią, muzyką, literaturą i ogrodnictwem. Po skończeniu studiów stomatologicznych rozpoczęła studia na wydziale archeologii klasycznej we Włoszech, a także archeologii skandynawskiej na Uniwersytecie w Sztokholmie.
Sorry, no posts matched your criteria.
Powiadomienie Otrzymaj powiadomienie jak zwolni się miejsce.

Rejestracja

Rejestracja wstrzymana

Przypomnij hasło