Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

ORTO-FAN® KURSY
ul. Jagiellońska 66
03-468 Warszawa
NIP:1132893797
tel./fax 22 618 03 51
Kom: 510 072 273
e-mail: kursy@ortofan.pl

ortofan
Kursy Ortodontyczne ORTO-FAN
Specjalistyczne kursy dla ortodontów
|
Zadzwoń +48 510 072 273
  • Brak rezerwcji
Top

Prof. Annika Isberg

  /  Prof. Annika Isberg

Prof. Annika Isberg

Prof. Annika Isberg

  • Profesor Annika Isberg uzyskała tytuł lekarza stomatologa w 1968 roku w Instytucie w Sztokholmie. W 1980 roku obroniła pracę doktorską pt. “Trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych” i uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.
  • Po ukończeniu studiów została zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, a od 1975 roku pracowała tam jako doktor habilitowany. W 1993 roku rząd Szwecji mianował ją profesorem Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie w Umea. Jednocześnie została kierownikiem tego zakładu.
  • Profesor Isberg była profesorem wizytującym na uniwersytetach w Europie, USA i Chinach. Wygłaszała wykłady lub prowadziła szkolenia w 125 uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji oraz przedstawiała wyniki badań wraz z ich klinicznym zastosowaniem. Jest także głównym wykładowcą podczas licznych posiedzeń związanych z takimi dziedzinami jak: medycyna rodzinna, radiologia szczękowo-twarzowa, radiologia medyczna, laryngologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, anestezjologia, patologia stomatologii ustnej, fizjologia narządu żucia, ból twarzy i foniatria.
  • Profesor Isberg jest dyplomowaną specjalistką w dziedzinie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w podręcznikach. Podręcznik jej autorstwa “Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego – przewodnik dla lekarzy” ukazał się po raz pierwszy w 2001 roku. Pozycja ta uznana została za najlepszy podręcznik w dziedzinie medycyny/stomatologii w latach 2001/2002. Otrzymała również nagrodę Calvin S Case Research w 1995 roku za “wybitny wkład w naukę i sztukę jaką jest radiologia oraz diagnostyka i terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego”, a także pierwszą nagrodę Japońskiego Towarzystwa Radiologii Szczękowo-Twarzowej za wykład upamiętniający Uemura Shusaburo.
  • W 1996 roku Studencka Organizacja Stomatologiczna na Uniwersytecie w Umea nagrodziłą ją za wygłaszanie “nadzwyczajnych wykładów”, a w 1998 roku otrzymała nagrodę najlepszego promotora doktorantów na Uniwersytecie w Umea. Profesor Isberg jest członkiem rady wydawniczej trzech czasopism naukowych.
  • Profesor Isberg została wybrana na przewodniczącej Szwedzkiego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w 1983 roku i pełniła tę funkcję w latach 1989-1995. W 1996 roku dwukrotnie obejmowała trzyletnią kadencję dyplomaty Szwedzkiej Rady Badań Medycznych. W 1999 została członkiem Szwedzkiego Komitetu Narodowego zatwierdzającego nominacje profesorskie.
  • Profesor Isberg jest członkiem wielu organizacji zawodowych, w tym: Szwedzkiego Towarzystwa Somatologicznego, Szwedzkiego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Radiologów Szczękowo-Twarzowych, Szwedzkiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologii Głowy i Szyi oraz Światowej Federacji Ortodontów.
  • Oprócz ogromnej pasji jaką stanowi dla niej praca, profesor Isberg interesuje się archeologią, muzyką, literaturą i ogrodnictwem. Po skończeniu studiów stomatologicznych rozpoczęła studia na wydziale archeologii klasycznej we Włoszech, a także archeologii skandynawskiej na Uniwersytecie w Sztokholmie.
Sorry, no posts matched your criteria.

Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzę obrót wyrobami medycznymi.

Close Popup
Powiadomienie Otrzymaj powiadomienie jak zwolni się miejsce.

Rejestracja

Rejestracja wstrzymana

Przypomnij hasło