Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Murray Alison BDS, MSc, FDS RCPS, MOrth, RCS

Murray Alison Murray AlisonBDS, MSc, FDS RCPS, MOrth, RCS

murphy
wykładowca
dr Murray Alison

Dr Alison Murray

 
  • Od 1994 roku jest Konsultantem Ortodontycznym w Szpitalu Royal Derby.
  • Prowadzi także prywatną praktykę, w której specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  • Była Egzaminatorem M.Orth (Membership in Orthodontics – Członkostwo w Stowarzyszeniu Ortodontów) dla Królewskiego Kolegium Chirurgów, zarówno w Anglii, jak i w Edynburgu.
  • W latach 2001 – 2007 była Egzaminatorem ISFE (Intercollegiate Specialty Fellowship Examinations - Międzyuczelniane Egzaminy Specjalizacyjne).
  • Jest autorką lub współautorką ponad 35 recenzowanych publikacji,
  • Wielokrotnie wygłaszała gościnnie wykłady w kraju i za granicą.
  • Honorowy skarbnik Brytyjskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  • W 2015 roku, na następnej „Światowej Konferencji Ortodontycznej" będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu Protokołu.
  • Jej główne zainteresowania kliniczne to: leczenie aparatem Twin Block, ortodoncja dorosłych oraz chirurgia ortognatyczna i leczenie wielospecjalistyczne.