Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Ludwig Björn DMD, DSD

Ludwig Björn Ludwig BjörnDMD, DSD

dr_ludwig
wykładowca
dr Ludwig Björn

Prof. Björn Ludwig

 
  • Prof. Björn Ludwig prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Traben-Trarbach w Niemczech.
  • Jest koordynatorem naukowym i profesorem na wydziale ortodoncji Uniwersytetu Kraju Saary.
  • Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniu zakotwienia opartego w kości zbitej, osiąganego przy pomocy miniśrub, oraz dalszy rozwój kliniczny tych elementów.
  • Prof. Ludwig opublikował szereg prac i zredagował dwie książki.
  • Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kieferorthopädie” (ortodoncja) wydawnictwa Quintessence.
  • Jest także współredaktorem czasopism "Journal of Clinical Orthontics" i "Journal of Orthodontic Science".