Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Pellegrino Gioacchino DDS

Pellegrino Gioacchino Pellegrino GioacchinoDDS

Gioacchino_Pellegrino
wykładowca
dr Pellegrino Gioacchino

Dr Gioacchino Pellegrino

 
  Dr Pellegrino urodził się w 1961 r. w Caserta we Włoszech. W 1985 r. otrzymał dyplom z zakresu stomatologii z wyróżnieniem. W 1987 ukończył studia II stopnia z zakresu techniki bioprogresywnej Rickettsa na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II. W 1993 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie ortodoncji.
   Dr Pellegrino specjalizuje się w ortodoncji interceptywnej (dyplom studiów II stopnia z 1995, Uniwersytet w Pawii) i leczeniu schorzeń ssż (dyplom studiów II stopnia z 1996 i 1998, Uniwersytet w Chietii, oraz z 2004, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II). Poniżej znajduje się lista osiągnięć naukowych dr. Pellegrino.
   • Od 1986 r. prowadzi własną praktykę ortodontyczną w Caserta we Włoszech.
   • W latach 1986 – 2003 prowadził zajęcia dla asystentów stomatologicznych i ortodontycznych.
   • Od 1993 r. wykłada technikę bioprogresywną Rickettsa na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II.
   • Od 2000 prowadzi zajęcie ze studentami studiów podyplomowych na tymże uniwersytecie.
   • Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora ds. sanitarnych renomowanej prywatnej kliniki stomatologicznej, Centro Odontoiatrico Casertano.
   • Jest autorem 35 publikacji naukowych.
   • Od 1994 wykorzystuje w swojej praktyce niekonwencjonalne metody leczenia.
   • Jest współzałożycielem i członkiem Włoskiej Akademii Stomatologii Holistycznej (Italian Holistic Dentistry Accademy) od 2003 r. oraz Włoskiego Towarzystwa Ortodoncji Interceptywnej (Italian Interceptive Orthodontic Society) od 2004 r.
   • Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (SIDO).
   • Od 2003 r. jest aktywnym członkiem Włoskiej Rady Ortodoncji (IBO), a od 2006 r. również członkiem Europejskiej Rady Ortodontów (EBO).
   • Był wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach ortodontycznych na całym świecie.