Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Maino Giuliano DDS, MD

Maino Giuliano Maino GiulianoDDS, MD

Maino dr BG
wykładowca
dr Maino Giuliano

Dr Giuliano Maino

 
 • Uzyskał specjalizacje w dziedzinie stomatologii i implantologii stomatologicznej na wydziale Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Padwii (Włochy).
 • Specjalizację z Ortodoncji ukończył na Uniwersytecie w Cagliari (Włochy), gdzie przez wiele lat opracowywał liczne udoskonalenia w technice lingwalnej.
 • Studia podyplomowe z zakresu Ortodoncji odbył na Uniwersytecie w Bostonie.
  • Na przestrzeni lat sprawował następujące stanowiska:
 • Asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Vicenza OC
 • Adiunkt w Katedrze Ortodoncji na Uniwersytecie w Cagliari,
 • Profesor na Wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu w Parmie,
 • Adiunkt na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Insurbia (Varese)
 • Prezydent Włoskiego Stowarzyszenia Specjalistów w Ortodoncji ( ASIO),
 • Prezydent Włoskiego Towarzystwa Techniki dwuwymiarowej (SI.IE.BI),
 • Prezydent Włoskiej Federacja Specjalistów w Ortodoncji (FISO).
  • Prowadzi własną praktykę m. in. w Vicenza, Bassano del Grappa i Schio, gdzie w szczególności bada wzajemne powiązanie między ortodontycznym, periodontologicznym, implantologicznym i protetycznym leczeniem pacjentów.
  • Dyrektor dydaktyczny w CSOL ( Ortodontycznym Centrum Badań – Leonardo da Vinci), gdzie organizuje i prowadzi dwuletnie kursy teoretyczne oraz kliniczne z zakresu techniki dwuwymiarowej oraz zakotwienia szkieletowego w ortodoncji.
  • Obecnie jest Profesorem na Uniwersytecie Ferrara - jednej z najbardziej renomowanych szkół ortodontycznych na świecie.
  • Posiada Certyfikat Europejskiego Związku Ortodontów (EBO) .
  • Posiada Certyfikat Włoskiego Związku Ortodontów (IBO) .
   • Aktywny członek wielu organizacji włoskich i międzynarodowych:
  • Stowarzyszenia Ortodontów im. Edwarda H. Angle'a (ASE),
  • Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (SIDO),
  • Międzynarodowego Związku Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (AAO),
  • Włoskiej Spółki Periodontologii (Si.di.Pi).
   • Od 30 lat jest wykładowcą na licznych kursach i konferencjach we Włoszech oraz na całym świecie.
     Autor i współautor 90 artykułów naukowych we włoskich i międzynarodowych czasopismach. Współautor książek:
   • „Bidimensional Technique”, AA Gianelly, Orteam,
   • „OrthoTAD's” JBCope,
   • „Oral Implantology” ed.Martina.