Specjalistyczne kursy dla ortodontów

De Clerck Hugo DDS, PhD

De Clerck Hugo De Clerck HugoDDS, PhD

HugoDeClerck
wykładowca
dr De Clerck Hugo

Dr Peter Miles

 
  • Dr Hugo De Clerck jest absolwentem ortodontycznego programu szkoleniowego na Rijksuniversiteit w Gencie, tytuł doktorski uzyskał w roku 1986, przez 22 lata prowadził prywatną praktykę w Brukseli.
  • W roku 1988 został uhonorowany Europejską Nagrodą za Pracę Naukową (European Research Essay Award).
  • Był profesorem i dziekanem Wydziału Ortodoncji na Université Catholique de Louvain od roku 1989 do 2006. Obecnie pełni obowiązki adiunkta na University of North Carolina w Chapel Hill.
  • W przeszłości był Przewodniczącym Belgijskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz członkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów Anglii.
  • Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół zakotwienia szkieletowego, biomechaniki i ortopedii. Zagadnienia te wielokrotnie omawiał podczas swoich licznych wykładów prowadzonych na całym świecie.
  • Zamieszczone zdjęcia oraz informacje dotyczące płytek Bollard oraz ich zastoowania są własnością prof. Hugo de Clerk’a.
  • Wykorzystywanie ich bez jego zgody jest zabronione.