Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Łoza-Sołtyk Katarzyna PhD

Łoza-Sołtyk Katarzyna Łoza-Sołtyk KatarzynaPhD

Katarzyna
wykładowca
dr Łoza-Sołtyk Katarzyna

Dr Katarzyna Łoza - Sołtyk

 
  • Specjalizuje się w systemach ortodontycznych lingwalnych projektowanych indywidualnie, takich jak INCOGNITO, INCOGNITO LITE czy WIN oraz leczeniu niewidocznymi nakładkami CLEAR ALIGNER.
  • Autorka szkoleń z techniki lingwalnej, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
  • Od 2013 r. Studentka elitarnych podyplomowych studiów specjalizacyjnych ortodoncji lingwalnej Master of Science in Lingual Orthodontics na Uniwersytecie w Hanowerze.
  • Od 2013 r. Członek aktywny Towarzystwa Światowego Ortodoncji Lingwalnej.( World Society of Lingual Orthodontics).
  • Od 2011 r. prowadzi szkolenia praktyczne dla lekarzy specjalizujących się w ortodoncji lingwalnej.
  • Od 2010 r. Członek aktywny Towarzystwa Europejskiego Ortodoncji Lingwalnej. ( European Society of Lingual Orthodontics).
  • Od 2004 r. wspóltworzy Klinikę Estetycznej Ortodoncji i Implantologii "Soldent", prowadzoną do chwili obecnej, gdzie kierunkuje się na leczenie techniką lingwalną.
  • Od 2003 r. wprowadza do swojej codziennej praktyki mini-śruby i technikę lingwalną.
  • Od 1999 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  • W 1998 r. ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku pod okiem prof. Kaminka rozpoczęła naukę ortodoncji, którą szkoliła przez 6 lat.