Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Franchi Lorenzo DDS, PhD

Franchi Lorenzo Franchi LorenzoDDS, PhD

LORENZOFRANCHI
wykładowca
dr Franchi Lorenzo

Dr Lorenzo Franchi

 
 • W 1997 roku ukończył studium doktoranckie w zakresie Profilaktyki Ortodontycznej na Uniwersytecie we Florencji.
 • W 2001 roku został laureatem Nagrody Naukowej Towarzystwa im. Edwarda Angle'a za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie „Angle Orthodontist” w latach 2001-2003 (wspólnie z dr T. Baccetti i dr J. McNamara).
 • W 2006 r. został laureatem nagrody E. Joseph Johnson Table Clinic na 106 dorocznym posiedzeniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów w Las Vegas, USA (wspólnie z dr T. Baccetti, F. dr Ballanti, dr L. De Toffol, oraz dr M. Mucedero).
 • W 2011 został uhonorowany Nagrodą Houston WJB przez Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne za najlepszą prezentację badawczą (wspólnie z dr J. Primozic, dr T. Baccetti, dr S. Richmond i dr M. Ovsneik),
 • Autor ponad 150 prac naukowych opublikowany w większości w międzynarodowych czasopismach ortodontycznych..
 • Prelegent na corocznych sesjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów.
 • Wygłosił liczne wykłady z tematyki ortodoncji i ortopedii szczękowej na międzynarodowych kongresach i sympozjach .
 • Jest redaktorem naczelnym czasopisma pt.: „Postęp w ortodoncji”.
 • Aktywny członek:
  • Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (SIDO),
  • Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS),
  • Światowej Federacji Ortodontów(WFO).