Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Kuc-Michalska Małgorzata dr n. med.

Kuc-Michalska Małgorzata Kuc-Michalska Małgorzatadr n. med.

10 Dr Kuc-Michalska
wykładowca
dr n. med. Kuc-Michalska Małgorzata

Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

 
  • Członek stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz EOS.
  • Członek komitetu organizacyjnego XXXIV Konferencji Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w roku 2013.
  • Uczestniczyła w wielu konferencjach zagranicznych i krajowych.
  • W 2013 roku przeprowadziła na Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Florencji seminarium zatytułowane „Jak bolesny jest ból w czasie RME”.
  • Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia, zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Pracę doktorską zatytułowaną „Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową na podstawie metody CVM” recenzowali prof. Anna Komorowska i prof. Andrzej Pucher. Wyniki badań opublikowała wraz z jednym z twórców metody CVM (Cervical Vertebral Maturation) dr Tiziano Baccettim w styczniu 2010 roku w The Angle Orthodontist. Uczestnik wielu zagranicznych i krajowych konferencji naukowych.
    Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły na tematy m in:
  • analizy kręgów szyjnych metodą CVM, porównania długości skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową, wczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń klasy III i asymetrii, nieoperacyjnego leczenia wad szkieletowych III klasy i zgryzu otwartego,
  • leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia ,
  • leczenia zaburzeń zębowych (reinkluzji, transpozycji, hypo i i hyperdoncji).
  •  
  • W roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Promotorem była prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw.
  • Od roku 1999 prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • Drugi stopień specjalizacji z ortodoncji uzyskała w 1999 roku.
  • Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku.
  • Ukończyła studia stomatologiczne na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1993 roku.