Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Plakwicz Paweł dr n. med.

Plakwicz Paweł Plakwicz Pawełdr n. med.

Plakwicz
wykładowca
dr Plakwicz Paweł

Dr n. med. Paweł Plakwicz

 
 • Prowadzi badania nad gojeniem i potencjałem regeneracyjnym tkanek zębów transplantowanych i kości w okresie wzrostu. Wykłada i publikuje w tej dziedzinie.
 • Interesuje się zagadnieniami ektopii i transmigracji zębów oraz etiopatogenezą i możliwościami leczenia ankylozy.
 • W latach 2010-2011 uczestniczył w programie specjalizacyjnym chirurgii periodontologicznąiej na Tufts University (Boston MA, USA)
 • Od 2009 r. pracuje z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
 • W 2009 r. obronił z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt.: Autotransplantacje zębów jako metoda leczenia braków zębowych.
 • W 2001 r. zdobył II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.
 • W 2000 roku ukończył podyplomowy program autotransplantacji zębów na University of Oslo (Norwegia).
 • W 1998 uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.
 • Od 1995 prowadziw Warszawie praktykę, w której zajmuje się chirurgią stomatologiczną, śluzówkowo-dziąsłową i implantologią.
 • W latach 1995-2003 pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej na Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • Jest członkiem m.in.: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, American Academy of Periodontology, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, American Dental Association.