Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Janiszewska-Olszowska Joanna

Janiszewska-Olszowska Joanna Janiszewska-Olszowska Joanna

Jnieszewska-Olszowska
wykładowca
dr hab. n. med. Janiszewska-Olszowska Joanna

Dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska

 • Specjalista ortodonta, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Opublikowała około 100 prac naukowych, w tym ponad 20 w czasopismach zagranicznych z IF i ponad 40 doniesień zjazdowych z dziedziny ortodoncji.
 • Jest autorką lub współautorką rozdziałów w podręcznikach: Oral medicine, Contemporary dentistry i Zarys stomatologii dla studentów wydziału lekarskiego.
 • Recenzowała prace dla czasopism stomatologicznych i medycznych, między innymi: Angle Orthodontics, International Journal of Pediatric Dentistry, BMC Oral Health, International Journal of Dermatology, Pediatrics.
 • Od 2019 pełni funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 • 2017 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac p.t. „Jatrogenny wpływ zdejmowania aparatów ortodontycznych stałych na szkliwo zębów“.
 • od 2009 – pracuje w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • 2002 – 2009 – pracowała w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • 2006 – zdała państwowy egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.
 • 2003 – obroniła z wyróżnieniem „summa cum laude“ pracę doktorską pod tytułem: „Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi“ (promotor: Prof. dr hab. Irena Karłowska).
 • 1999 - rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
 • 1998 – z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.