Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Suarez Quintanilla David DDS, PhD

Suarez Quintanilla David Suarez Quintanilla DavidDDS, PhD

Suarez na stronę
wykładowca
prof. Suarez Quintanilla David

Prof. David Suarez Quintanilla

 
  • Przewodniczący kongresu EOS organizowanego w 2012 roku w Santiago de Compostela.
  • Jest kierownikiem Kliniki Ortodoncji na Uniwersytecie Santiago de Compostella, Hiszpania.
  • Poza tytułem specjalisty ortodoncji ma również stopień doktora nauk w medycynie.
  • Jest twórcą techniki łuku prostego z niskim tarciem (SWLF). Technikę tę cechują: niskie tarcie, lekkie siły, kliniczna wydajność i skrócony czas leczenia.
  • Prowadził wiele kursów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.
Aktywny członek :
   • Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS),
   • Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (AAO),
   • Światoweej Federacji Ortodontów (WFO).
Jest autorem oraz współautorem 12 książek stomatologicznych i ortodontycznych, 85 artykułów z zakresu ortodoncji oraz promotorem 10 doktorantów.
  • Za swoje prace i projekty badawcze otrzymał 12 nagród i wyróżnień zawodowych.
  • Był przewodniczącym 4 międzynarodowych kongresów oraz członkiem Komitetu Naukowego na 8 międzynarodowych kongresach