Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Buschang Peter H. DDS, PhD

Buschang Peter H. Buschang Peter H.DDS, PhD

PeterHBuschang
wykładowca
dr Buschang Peter H.

Prof. Peter H. Buschang

 
  • Prof. Buschang jest profesorem ortodoncji i dyrektorem ortodontycznego centrum badawczego na Baylor College of Dentistry.
  • Tytuł profesorski otrzymał niedawno.
  • Po uzyskaniu stopnia doktora habilitował się jako członek zespołu NIDR (Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych) na Wydziale Ortodoncji Centrum Nauk o Zdrowiu University of Connecticut oraz był stypendystą FRSQ (Funduszu Quebecu na Rzecz Badań Naukowych w Dziedzinie Zdrowia) w sekcji ortodoncji oraz Centrum Badań Wzrostu Człowieka na Uniwersytecie w Montrealu.
  • Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach: wzrostu struktur czaszkowo – twarzowych, adaptacji rozwojowych powstających w reakcji na leczenie ortodontyczne i chirurgiczne oraz czynności oralno – motorycznych.
  • Opublikował ponad 250 recenzowanych artykułów i jest autorem wielu rozdziałów książek, poprowadził ponad 100 wykładów i warsztatów, ponadto w redakcjach licznych czasopism pracował jako zastępca redaktora.
  • Prof. Buschang jest jedynym nie-ortodontą posiadającym honorowe członkostwo zarówno Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów, jak i Towarzystwa Edwarda H. Angle’a.