Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Proffit William R.

Proffit William R. Proffit William R.

William
wykładowca
prof. Proffit William R.

Prof.DDS, PhD William R. Proffit

 
  • Ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie Północnej Karoliny, gdzie uzyskał doktorat z dziedziny fizjologii Kolegium Medycznego Virginii, specjalizację w zakresie ortodoncji ukończył na Uniwersytecie Waszyngtonu.
  • Po okresie pracy badawczej w National Institute of Dental Research (Narodowym Instytucie Badań Stomatologicznych), w roku 1965 został pracownikiem Uniwersytetu stanu Kentucky, gdzie pełnił obowiązki dziekana Wydziału Ortodoncji.
  • Od roku 1973 do 1975 zajmował stanowisko profesora ortodoncji oraz dziekana Wydziału Stomatologii Dziecięcej na Uniwersytecie stanu Floryda.
  • Od roku 1975 pracował jako profesor na Wydziale Ortodoncji School of Dentistry Uniwersytetu stanu Północna Karolina, a stanowisko dziekana wydziału zajmował do lipca roku 2001.
  • W roku 1992 uzyskał tytuł „Kenan Professor”, wybitnego profesora uniwersytetu.
  • Jest autorem podręcznika Contemporary Orthodontics (Ortodoncja Współczesna), którego obecnie dostępne wydanie jest czwartą (opublikowaną w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych, a przetłumaczoną na język polski i wydaną w Polsce pod redakcją profesor Anny Komorowskiej w 2009) edycją dzieła przetłumaczonego na dziewięć języków. Jest także współautorem trzech książek z dziedziny poważnych problemów zębowo-twarzowych, m.in. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity (Współczesne leczenie deformacji zębowo-twarzowych), opublikowanej w roku 2002. Jego inne publikacje obejmują około 170 prac naukowych zamieszczonych w uznanych czasopismach oraz ponad 40 rozdziałów książek i publikacji, do których został zaproszony.
  • Jest reprezentantem American Board of Orthodontics (Amerykańskiej Izby Ortodontów), wygłaszał liczne wykłady w Stanach Zjednoczonych oraz na innych kontynentach.

Ważne osiągnięcia naukowe

   Za swoje osiągnięcia naukowe uzyskał m.in.:
 • Nagrodę Nortona Rossa od American Dental Association (Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego) za doskonałość badań naukowych,
 • Nagrodę Callahana od Ohio Dental Association (Towarzystwa Stomatologicznego stanu Ohio) za osiągnięcia badawcze,
 • trzykrotnie (ze współautorami) – Nagrodę Dewela czasopisma American Journal of Orthodontics, za najlepszą kliniczną pracę badawczą roku.
 • w roku 1999 Nagrodę Jarabaka przez AAO, za znakomite nauczanie,
 • w roku 2001 Nagrodę Uznania za Działalność przez organizację Southern Association of Orthodontists (Południowe Stowarzyszenie Ortodontów),
 • w roku 2002 Nagrodę Uznania za Osiągnięcia przez Towarzystwo Stomatologiczne Północnej Karoliny,
 • w roku 2005 Nagrodę Ketchama, przez American Board of Orthodontics.