Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Behrents Rolf G. dr

Behrents Rolf G. Behrents Rolf G.dr

behrents-photo
wykładowca
dr Behrents Rolf G.

Prof. dr Rolf G. Behrents

 
 • Dr Behrents jest profesorem ortodoncji i dyrektorem dotowanego przez fundację Lysle E. Johnstona Jr programu ortodontycznego w Center for Advanced Dental Education (Centrum Zaawansowanego Kształcenia Stomatologicznego) na Saint Louis University.
 • Ostatnio mianowany został na stanowisko redaktora naczelnego „American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics”.
 • Rolf G. Behrents uzyskał stopień licencjata w St. Olaf College, studiował stomatologię w Maharry Medical College, ortodoncję na Case Western Reserve University, tam też otrzymał tytuł magistra.
 • Otrzymał stopień doktora nauk medycznych University of Michigan za badania w Center for Human Growth and Development (Centrum Rozwoju Człowieka).
 • W roku 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Atenach. W roku 2007 od AAOF* otrzymał nagrodę Blair Distinguished Service Award, a w 2011 r. nagrodę Louis Jada Jarabak
 • International Teacher Award.
 • Otrzymał kilka nagród również za swoją działalność badawczą; jest autorem i współautorem licznych artykułów z dziedziny ortodoncji klinicznej i rozwoju twarzy.
 • Prowadzi wykłady w kraju i za granicą. Pracował jako członek kadry naukowej Case Western Reserve University, Tennessee University i Baylor College of Dentistry.
 • W latach 2003-2011 pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w Center for Advanced Dental Education (Centrum Zaawansowanego Kształcenia Stomatologicznego).
 • Obecnie nadal jest pracownikiem naukowym w Bolton-Brush Growth Study Center przy Case Western Reserve University w Cleveland, gdzie od 1999 roku pełni funkcję współkierownika programu dla rezydentów w dziedzinie ortodoncji G.O.R.P. (Graduate Orthodontic Residents Program).
 •   *AAOF= American Association of Orthodontics Foundation (Fundacja Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów) (przyp.tłum.).