Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Wertheimer Mark Dr

Wertheimer Mark Wertheimer MarkDr

Mark-Wertheimer
wykładowca
Dr Wertheimer Mark

Mark Wertheimer, BDS, MSc, MDent, FCD(SA)

 

  • Mark Wertheimer ukończył studia na kierunku dentystycznym w 1986 roku, uzyskał dyplom Master of Science w 1994 roku, następnie specjalizację w zakresie ortodoncji w 1995 roku – całe swoje szkolenie odbył na University of the Witwatersrand (Wits) w Johannesburgu, RPA.
  • Następnie został przyjęty jako Fellow do Kolegium Medycyny Południowej Afryki w oddziale Ortodoncji w 1996 roku.
  • Jest członkiem International College of Dentists, byłym przewodniczącym Paedodontic Society of South Africa (Stowarzyszenia Pediatrycznego RPA) i South African Society of Orthodontists (Stowarzyszenia Ortodontycznego RPA).
  • Zasiadał także w Radzie Dyrektorów Towarzystwa Stomatologicznego RPA (Dental Association of South Africa), obecnie jest członkiem International Ambassadors Forum AAO (Międzynarodowego Forum Ambasadorów AAO) i członkiem rady WFO.
  • W 2016 roku został wyróżniony Honorowym Członkostwem w South African Society of Orthodontists. Od 17 lat związany jest z kształceniem podyplomowym na oddziale ortodoncji Uniwersytetu Witwatersrand, jest także egzaminatorem w College of Dentistry, gdzie pełni również funkcję Sekretarza.
  • Dodatkowo jest recenzentem dla wielu czasopism medycznych i został wyróżniony nagrodą dla Najlepszego Recenzenta Roku przez APOS Trends in Orthodontics Journal w 2017 roku.
  • Wielokrotnie prowadził wykłady podczas zjazdów międzynarodowych.
  • Interesuje się głównie leczeniem interdyscyplinarnym w ortodoncji oraz ortodoncją lingwalną.