Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. EU L Nr 119, str. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORTO – FAN KURSY® S.C., UL. Jagiellońska 66 03 – 468 WARSZAWA, zwaną dalej ORTO – FAN KURSY®. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prowadzenia działalności edukacyjnej, na podstawie Art. 6 punkt 1b Rozporządzenia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu organizowanym przez ORTO – FAN KURSY®. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia. Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie umów powierzenia danych podmiotom współpracującym z ORTO – FAN KURSY, realizującym usługi związane wyłącznie z prowadzeniem bazy klientów ORTO – FAN. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta ORTO – FAN KURSY®.

Dane kontaktowe.

  ORTO-FAN® KURSY

  ul. Jagiellońska 66
  03-468 Warszawa
  tel./fax 22 618 03 51
  kom 510 072 273
  e-mail kursy@ortofan.pl

  Numer konta.

   ORTO-FAN „Kursy” Michał Zdybel, Katarzyna Zdybel S.C
   Bank PKO S.A. w Warszawie
   83124010821111001064532308