Specjalistyczne kursy dla ortodontów

Palomo Juan Martin Dr

Palomo Juan Martin Palomo Juan MartinDr

a03img1
wykładowca
Dr Palomo Juan Martin

Dr Juan Martin Palomo

 
  • Jest profesorem i dyrektorem programu rezydentury w zakresie ortodoncji oraz dyrektorem Centrum Obrazowania Czaszkowo-Twarzowego na Uniwersytecie Case Western Reserve University w Cleveland, Ohio.
  • Zasługi dr Palormo w zakresie obrazowania czaszkowo-twarzowego i analizy dróg oddechowych zostały nagrodzone licznymi nagrodami medycznymi i stomatologicznymi, zaproszeniami do prowadzenia wykładów zarówno w kraju jak i zagranicą oraz publikacjami w recenzowanych czasopismach medycznych.
  • Jest członkiem Rady ds. Naukowych, członkiem i były przewodniczącym Komitetu Technologicznego w American Association of Orthodontists (AAO), członkiem Komitetu AAOF Planning and Awards Review Committee (PARC), jak również przedstawicielem AAO w grupie medycznej Image Gently.
  • Jest także współredaktorem sekcji Techno Bytes AJODO.
  • Dr Palomo jest certyfikowanym specjalistą ortodoncji, członkiem Stowarzyszenia Angle’a oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Ortodontycznego oraz Towarzystwa Radiologii Szczękowo-Twarzowej.