Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

ORTO-FAN® KURSY
ul. Jagiellońska 66
03-468 Warszawa
NIP:1132893797
tel./fax 22 618 03 51
Kom: 510 072 273
e-mail: kursy@ortofan.pl

ortofan
Kursy Ortodontyczne ORTO-FAN
Leczenie zaburzeń miofunkcjonalnych z Myobrace®, Myosa® i TMJBDS® / Treatment of myofunctional disorders with Myobrace®, Myosa® and TMJBDS®
Specjalistyczne kursy dla ortodontów
|
Zadzwoń +48 510 072 273
  • Brak rezerwcji
Top

Leczenie zaburzeń miofunkcjonalnych z Myobrace®, Myosa® i TMJBDS® / Treatment of myofunctional disorders with Myobrace®, Myosa® and TMJBDS®

  /  Ortodontyczne  /  Leczenie zaburzeń miofunkcjonalnych z Myobrace®, Myosa® i TMJBDS® / Treatment of myofunctional disorders with Myobrace®, Myosa® and TMJBDS®

Leczenie zaburzeń miofunkcjonalnych z Myobrace®, Myosa® i TMJBDS® / Treatment of myofunctional disorders with Myobrace®, Myosa® and TMJBDS®

zł1,200.00 zł
Wykładowca:

Szczegóły kursu:

 

Firma Myofunctional Research Co. (MRC) już od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem zaburzeń oddychania, które są główną przyczyną nieprawidłowego zgryzu, niedoboru wzrostu szczęki oraz dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Dzięki różnorodnym metodom postępowania opracowanym przez naszą firmę, możemy zaoferować Państwu skuteczne leczenie przyczyn powyższych zaburzeń u dzieci, młodzieży i dorosłych.

 
 
 
 

Oferujemy pełny program szkoleniowy dla stomatologów, który umożliwia praktyczne wdrożenie leczenia zaburzeń miofunkcjonalnych w Państwa praktyce lekarskiej. W ramach szkolenia omawiamy między innymi rozwój zgryzu i funkcji szczęki, diagnozujemy zaburzenia tkanek miękkich, zaburzenia oddychania w trakcie snu, zbyt krótkie wędzidełko oraz nieprawidłowy zgryz.

 

W ramach szkolenia przedstawiamy także oferowane przez nas systemy Myobrace®, Myosa® oraz TMJBDS®, które są skutecznym narzędziem w leczeniu zaburzeń oddychania i miofunkcjonalnych. Podczas szkolenia uczymy również skutecznej edukacji rodziców i pacjentów, co pozwala na osiągnięcie spójnych wyników.

Dodatkowo, oferujemy Myosa® for Kids – stosowany w leczeniu zaburzeń oddychania i w terapii miofunkcjonalnej oraz Myosa® for TMJBDS® – stosowany u dorosłych z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego oraz zaburzeniami oddychania i miofunkcjonalnymi. Nowy program wspierany przez Myotalea System, Myosa® Activities & Protocol, również jest dostępny.

Warto zaznaczyć, że nasza firma jest założona przez ekspertów w dziedzinie leczenia ortodontycznego i zaburzeń oddychania. Naszym ekspertem jest Dr John Flutter, lekarz dentysta z Londynu, który posiada ponad 44 lata doświadczenia w leczeniu ortodontycznym. Dr Flutter jest dyplomowanym lekarzem zajmującym się zaburzeniami oddechu, leczy również metodą Butejki. Wykładał na temat wpływu zaburzeń miofunkcjonalnych na rozwój twarzy i uzębienia w 67 krajach.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najskuteczniejsze metody leczenia zaburzeń oddychania i miofunkcjonalnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.

 

 

The course details:

 

Myofunctional Research Co. (MRC) has been treating breathing disorders, which are the main cause of improper bite, deficient jaw growth, and temporomandibular joint dysfunction, for over 30 years. Thanks to various treatment methods developed by our company, we can offer you effective treatment of the causes of these disorders in children, adolescents, and adults.

 

We offer a comprehensive training program for dentists that enables the practical implementation of myofunctional disorder treatment in your medical practice. As part of the training, we discuss, among other things, the development of bite and jaw function, diagnose disorders of soft tissues, breathing disorders during sleep, short frenulum, and abnormal bite.

 

As part of the training, we also present our offered Myobrace®, Myosa®, and TMJBDS® systems, which are effective tools in treating breathing and myofunctional disorders. During the training, we also teach effective education for parents and patients, which allows for consistent results.

Additionally, we offer Myosa® for Kids – used in treating breathing disorders and myofunctional therapy, as well as Myosa® for TMJBDS® – used in adults with temporomandibular joint dysfunction as well as breathing and myofunctional disorders. The new program supported by Myotalea System, Myosa® Activities & Protocol, is also available.

It is worth noting that our company was founded by experts in orthodontic treatment and breathing disorders. Our expert is Dr. John Flutter, a dentist from London with over 44 years of experience in orthodontic treatment. Dr. Flutter is a qualified physician specializing in breathing disorders and also treats with the Buteyko method. He has lectured on the impact of myofunctional disorders on facial and dental development in 67 countries.

Thanks to our experience and knowledge, we are able to offer you the most effective methods of treating breathing and myofunctional disorders. We invite you to familiarize yourself with our offer and take advantage of our services.

Syllabus

Powiadomienie Otrzymaj powiadomienie jak zwolni się miejsce.

Rejestracja

Rejestracja wstrzymana

Przypomnij hasło